Friday, April 15, 2011

After you have gone

Now that, I know that, you have gone
I try to find you in everybody else

I attempt to fit the names I gave you
I try and talk the way I used to talk to you
I recall those jokes and crack them again
I try and fix those loosened ends

I seek for fresh faces to speak to
Look out for fresh ideas to write
Some time ago, it was all about you
Now I want to make it about me again

Am opening the happiness doors I had closed
My hands are welcome for a friendship shake hand
Having you as a friend and losing you is tough
It is part of life; I hope to find better ones

I can see you in pieces every where
Some of your qualities here and there
Somebody has a similar voice, gesture and laugh
Somebody else cares like you and makes me feel safe

Now that, am sure, that you are no more there
Am trying not to be like you
Am more myself and losing your influence now
Am being a new me, after you have gone

BhaShe

Thursday, April 7, 2011

ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು

ಇದೇ ಅಲ್ಲವೇ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ದು?
ನನ್ನ ರಕ್ತ ಕಣ್ಣೀರು

ತಣ್ಣಗೆ ನದಿಯಂತೆ ಸಾಗುತ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ಬಾಳಿಗೆ
ಕಲ್ಲೆಸೆದವನು ನೀನೇ
ನನ್ನ ಪಾಡಿಗೆ ನಾನಿದ್ದವಳಿಗೆ
ಇಲ್ಲದ ಆಸೆ ತೋರಿಸಿದವ ನೀನೇ

ನನ್ನದು ಅಂತ ಒಂದು ಗೂಡಿತ್ತು, ಗುರಿಯಿತ್ತು
ತನ್ನದೇ ರೀತಿಯಲಿ ನನ್ನ ಬಾಳು ಚೆಂದಿತ್ತು
ಅಳುವೋ, ನಗುವೋ, ಬಾಳಲು ಛಲವಿತ್ತು
ಹೆಜ್ಜೆಗಳ ನಾನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಕೀಳುತ್ತಿದ್ದರೂ
ಇಡಲು ಕಾಲಡಿ ನೆಲವಿತ್ತು

ನೀನಿತ್ತ ಕನಸುಗಳಲಿ ಬರೀ ರೆಕ್ಕೆಗಳು
ಭೂಮಿಯಿಂದೆತ್ತರದಿ ಹಾರಾಟ, ಮರಗಳ ತುದಿ ಒಡನಾಟ
ನದಿಯ ಜಲಪಾತವಾಗಿಸಿದವನೇ
ಹುಚ್ಚು ಹೆಬ್ಬಂಡೆಗಳ ತಂದುರುಳಿಸಿ ಗಲಗುಟ್ಟಿಸಿದವನೇ
ನಾನೇನು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಹೇಳು ಇದ ಅನುಭವಿಸಲು?

ಒಮ್ಮಿಂದೊಮ್ಮೆ ಮರೆಯಾಗಲಿಲ್ಲ ನೀನು
ದಿನಾ ಕರಗುವ ಚಂದ್ರಮನಂತೆ
ಆಗೊಮ್ಮೆ ಈಗೊಮ್ಮೆ ನೆನಪಾದರೆ ಸುರಿವ ಅಡ್ಡ ಮಳೆಯಂತೆ
ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳ ಏಟುಗಳ ಕಲೆ, ಮೈಯೆಲ್ಲಾ ತುಂಬಿದೆ

ನದಿಯ ನೀರೊಣಗಿ, ಕನಸುಗಳ ರೆಕ್ಕೆ ಮುರಿದು
ಎಲ್ಲಾ ಮತ್ತೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ, ಶರಣಾಗಿರುವೆ
ಎತ್ತರದಿಂದ ಬಂದು ಬಂಡೆಗಪ್ಪಳಿಸಿದ ರಭಸಕ್ಕೆ
ಬಂಡೆಗೇ ನೋವಾಗಿದೆ, ನಾನುಳಿದಿರುವೆನೆ?

ಮೋಸದ ಮುಗ್ಧ ಮುಖ ನಿನ್ನದು
ಕೃಷ್ಣನಂತದೆ ಒಂದು ಹೆಸರು, ಹಾಳಾಯ್ತು ಇಂದು
ಕಲೆಗಳು ಮಾಸಲು, ಕೊಳೆ ತೊಳೆಯಲು ಕಾಯುವೆ ಮಳೆಗೆ
ಕಣ್ಣಿಂದ ಹರಿದ ರಕ್ತ ಕಿವಿ, ಮೂಗು, ಬಾಯ ಸಂದಿಗಳಲಿ ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದೆ
ಮುತ್ತುವ ನೊಣಗಳ ಹಾರಿಸುವ ವ್ಯರ್ಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಜಾರಿಯಿದೆ

ಭಾಶೆ