Friday, April 28, 2017

ಮುಗಿಯದ ಮಾತು

ಭೇಟಿ, ಒಳತೋಟಿ ತೆರೆದು
ಗುಡ್ಡೆ ಹಾಕಿದ್ದ ನೆನಪುಗಳ ಹರಡಿ
ಎಷ್ಟು ಹೇಳಿದರೂ ಮುಗಿಯದೆ
ಮುಂದಿನ ಭೇಟಿಗಷ್ಟು ಉಳಿಸಿ
ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದವು

ತೀರ ಅನಿವಾರ್ಯವಾದರೊಂದು ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ
ಅಷ್ಟು ಮಾತು, ಮತ್ತೆ ತೆರೆ
ಹೇಳದೆ ಉಳಿದ ಮಾತುಗಳಿದ್ದವು
ಅದಕಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಿತ್ತು
ಮಾತು ಉಳಿದರೂ ಮಾತು ಮುಗಿಯುತ್ತಿತ್ತು

ಚಾಟ್ ರೂಮಿನ ಬಾಗಿಲ ಹಿಂದೆ
ಬೇರೆಯದೇ ವಿಶ್ವ ತೆರೆದರೂ
ಅದಕೂ ಇತಿ ಮಿತಿ ಇತ್ತು
ಬಾಗಿಲಾಚೆ ಬೇರೆ ಲೋಕವಿತ್ತು
ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಯುತ್ತಿದ್ದವು

ಅಂತರ್ಜಾಲ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು
ಸಮಯ, ದೂರಗಳ ಎಲ್ಲೆ ಮೀರಿ
ಬೇಕು ಬೇಡದವರೆಲ್ಲಾ ಬದುಕಿಗಿಣಕುವಾಗ
ಸಂಬಂದಗಳ ಗೆರೆ ಮಸುಕಾದಾಗ
ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಇಂದು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಎರೆಡರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯಲಿ ಗಿಣಿಗುಟ್ಟುವ ಫೋನು
ವಾಟ್ಸಾಪು, ಫೇಸ್ಬುಕ್ಕಿನಲಿ ಬರುವ ಮಾತು
ದಿನ, ವಾರ, ವರ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಆಡಿದರೂ
ಇಂದು ಮಾತುಗಳು ಮುಗಿಯುವುದಿಲ್ಲ

ಭಾಶೇ

Thursday, April 6, 2017

Unasked Apology

He didn’t apologize
I HAVE to forgive

Walked on my broken heart
Did it pierce his feet?
Shattering sounds of my dreams
Broke his ear drums?

I know my suffering
He moved on without trying?
Something inside still hurts
Is he married, does he flirts?

Does he know my feelings?
Am I still a weakling?
Pull myself together
Realize, he doesn’t bother!

He won’t ever say sorry
And why is that my worry?
Whom and what to forgive!
Will my efforts ever be effective?

BhaShe